Samen op weg naar minder hinder

Bekijk alle maatregelen, onderzoeken en initiatieven waarmee we de hinder in de omgeving van Schiphol verder willen beperken.

Bekijk alle maatregelen
Een samenwerking tussen Schiphol LVNL - Luchtverkeersleiding Nederland

Overlast door vliegverkeer terugdringen

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk in om de geluidshinder door het vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven te beperken en zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dat doen we door hinderbeperkende procedures en maatregelen die we nu toepassen en in de toekomst.

Ongeacht het aantal vluchten gaan Schiphol en LVNL vastberaden door met hinderbeperking en het programma met maatregelen dat je op deze website ziet staan. Daarbij wordt altijd samenwerking gezocht met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het luchtvaartbeleid in Nederland.

Vijf thema’s

Op deze website zie je welke extra maatregelen we willen nemen op het gebied van baangebruik, vliegtuigtypes, grondgeluid, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en in de nacht. Lees meer over deze 5 thema’s

Baangebruik

We nemen maatregelen waardoor we de banen die de minste hinder veroorzaken optimaal kunnen gebruiken.

Overdag vliegen

Dit zijn maatregelen over het optimaliseren van vliegroutes en procedures voor vliegen overdag.

Vliegtuigtypes

Maatregelen waarmee we lawaaiige vliegtuigen weren van Schiphol en schoner en stiller vliegen stimuleren.

’s Nachts vliegen

Deze maatregelen gaan over het nachtelijk baangebruik, vliegroutes en procedures om hinder in de nacht te beperken.

Grondgeluid

Met deze maatregelen willen we de hinder veroorzaakt door grondgeluid in de buurt van Schiphol terugdringen.

Samen met de sector en de omgeving

De maatregelen in dit programma zijn gezamenlijk opgesteld door Schiphol en LVNL. Hierbij zijn we uitgegaan van de suggesties en concrete voorstellen die we hebben ontvangen van lokale bestuurders, omwonenden en andere betrokkenen, van onze eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen. We zijn hiervoor het gesprek aangegaan met de omgeving door middel van een online vragenlijst en informatiebijeenkomsten. Ook hebben we gesprekken gevoerd met bestuurders, in huiskamers en hebben we de meest gehoorde klachten en verzoeken van het Regioforum bekeken.

1.000 reacties

We hebben in 2020 de omgeving om meningen gevraagd over de hinderbeperkende maatregelen en ontvingen 1.000 reacties.

Geef je mening

Bekijk hier waar en hoe je je mening kunt geven over hinderbeperking, bijvoorbeeld bij bijeenkomsten of via mail.

Meest gehoorde klachten

Hier lees je meer over de meest gehoorde klachten die we hebben ontvangen via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Houd mij op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de hinderbeperkende maatregelen? Meld je dan nu aan voor de Schiphol burennieuwsbrief.

Aanmelden updates

Uitstoot terugdringen

Naast de maatregelen om hinder te beperken werkt Schiphol ook aan het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden, ultrafijnstof en CO2 in de omgeving. Dit doen we onder meer door maatregelen te nemen op de luchthaven zelf, in de lucht en in het vervoer van en naar de luchthaven. Bekijk hier de actieplannen van Schiphol. Om het reizen met de internationale trein te stimuleren, heeft Schiphol samen met KLM, NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de actieagenda Trein en Luchtvaart gepresenteerd.