Samen op weg naar
minder hinder

Bekijk de maatregelen, onderzoeken en initiatieven waarmee we de hinder in de omgeving van Schiphol verder willen beperken.

Bekijk de maatregelen
Een samenwerking tussen Schiphol LVNL - Luchtverkeersleiding Nederland

Overlast door vliegverkeer terugdringen

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk in om de geluidshinder door het vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven te beperken en zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dat doen we door hinderbeperkende procedures en maatregelen die we nu toepassen en in de toekomst.

Goed om te weten: wat het kabinet ook besluit over de toekomst van de luchtvaart in Nederland, Schiphol en LVNL zijn vastberaden om door te gaan met hinderbeperking en het programma met maatregelen dat je op deze website ziet staan. Daarbij wordt altijd samenwerking gezocht met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het luchtvaartbeleid in Nederland.

Lees meer over dit plan.

Vier thema’s

Op deze website zie je welke extra maatregelen we willen nemen op het gebied van baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures voor vliegen overdag en in de nacht. Lees meer over deze 4 thema’s

Baangebruik

We nemen maatregelen waardoor we de banen die de minste hinder veroorzaken optimaal kunnen gebruiken.

Overdag vliegen

Dit zijn maatregelen over het optimaliseren van vliegroutes en procedures voor vliegen overdag.

Vliegtuigtypes

Maatregelen waarmee we lawaaiige vliegtuigen weren van Schiphol en schoner en stiller vliegen stimuleren.

’s Nachts vliegen

Deze maatregelen gaan over het nachtelijk baangebruik, vliegroutes en procedures om hinder in de nacht te beperken.

Samen met de sector en de omgeving

De maatregelen in dit programma zijn gezamenlijk opgesteld door Schiphol en LVNL. Hierbij zijn we uitgegaan van de suggesties en concrete voorstellen die we hebben ontvangen van lokale bestuurders, omwonenden en andere betrokkenen, van onze eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen. We hebben hier onder meer opmerkingen uit huiskamergesprekken, de meest gehoorde klachten en verzoeken van het Regioforum in meegenomen.

Huiskamergeluiden

Bekijk de opmerkingen uit de huiskamergesprekken die we hebben gevoerd in Leimuiden, Limmen, Amstelveen, Uithoorn en Badhoevedorp.

Meest gehoorde klachten

Hier lees je meer over de meest gehoorde klachten die we hebben ontvangen via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Verzoeken Regioforum

Het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft verzoeken voor maatregelen ingediend waarmee we de hinder kunnen beperken.

Uitstoot terugdringen

Naast de maatregelen om hinder te beperken werkt Schiphol ook aan het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden, ultrafijnstof en CO2 in de omgeving. Dit doen we onder meer door maatregelen te nemen op de luchthaven zelf, in de lucht en in het vervoer van en naar de luchthaven. Bekijk hier de actieplannen van Schiphol.