Thema’s

Schiphol en LVNL zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk in om de geluidshinder door het vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven te beperken en zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dat doen we door maatregelen te nemen op het gebied van deze thema’s: baangebruik, vliegtuigtypes, overdag en ’s nachts vliegen en grondgeluid.

Baangebruik

De Polderbaan en de Kaagbaan leveren ten opzichte van de andere start- en landingsbanen relatief gezien minder geluidshinder op. Dit komt omdat in de omgeving van deze banen minder woningen staan. Daarom zijn dit de banen die we bij voorkeur (moeten) inzetten voor het vliegverkeer. Dit betekent niet dat er geen hinder voor de omwonenden van deze banen is. Alleen bij het gebruik van de andere banen op Schiphol – Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan – zijn er meer mensen die daar last van hebben.

Lees meer over baangebruik

Overdag vliegen

Vliegtuigen volgen overdag bepaalde routes en trajecten om te stijgen vanaf de startbaan of te dalen naar de landingsbaan toe. Om hinder te beperken, is het belangrijk de vliegroutes en trajecten in de buurt van woonkernen te optimaliseren. Dat levert soms dilemma’s op; want wanneer je een vliegroute verlegt, verplaats je tevens de geluidshinder. Daarom willen we dat alleen doen als dit voor veel mensen een duidelijke verbetering betekent.

Lees meer over overdag vliegen

Vliegtuigtypes

Het ene vliegtuig maakt duidelijk meer geluid dan het andere. Dit verschilt per vliegtuigtype. Ook is het niet zo dat alleen de vliegtuigmotoren geluid maken, je hoort ook de wind die langs de vleugels en de romp van het vliegtuig gaat. Luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers houden al rekening met de wensen om minder geluid en minder uitstoot.

Lees meer over vliegtuigtypes

’s Nachts vliegen

Nachtvluchten zijn alle vluchten die tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends plaatsvinden. Vliegtuigen die in deze nachtelijke uren opstijgen of landen op Schiphol kunnen de slaap van omwonenden verstoren en zorgen daarmee voor extra hinder. Schiphol en LVNL willen samen met de luchtvaartmaatschappijen de hinder veroorzaakt door nachtvluchten zoveel mogelijk verder beperken.

Lees meer over ’s nachts vliegen

Grondgeluid

Wanneer vliegtuigen over de start-, landings- en taxibanen rijden, veroorzaakt dit grondgeluid. Dit lage, rommelende geluid kan hinder veroorzaken, met name in de woonkernen die recht of schuin in het verlengde van de banen liggen, zoals de noordoostkant van Hoofddorp (Polderbaan) en zuidwestkant van Badhoevedorp (Aalsmeerbaan en Kaagbaan). Schiphol en LVNL nemen maatregelen om de hinder door grondgeluid te laten afnemen.

Lees meer over grondgeluid

Lees meer over deze thema’s op de Schiphol als buur website

Andere maatregelen voor hinderbeperking

Naast de maatregelen die je op deze website tegenkomt, zijn er ook andere mogelijkheden om geluidshinder te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van woningen dichtbij Schiphol of de hulp die Stichting Leefomgeving Schiphol biedt aan gedupeerden.

Lees meer over de Stichting Leefomgeving Schiphol