Over dit plan

Schiphol en LVNL zetten zich met steun van de luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk in om de geluidshinder door het vliegverkeer in de omgeving van de luchthaven te beperken. Zo willen we de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Goed om te weten: wat het kabinet ook besluit over de toekomst van de luchtvaart in Nederland, Schiphol en LVNL zijn vastberaden om door te gaan met hinderbeperking en het programma met maatregelen dat je op deze website ziet staan. Daarbij wordt altijd samenwerking gezocht met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het luchtvaartbeleid in Nederland.

Uitvoeringsplan hinderreductie

In een Kamerbrief van 5 juli 2019 over de ontwikkeling van Schiphol vraagt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Schiphol om samen met andere partijen uit de sector en de omgeving een uitvoeringsplan hinderreductie op te stellen. De minister heeft aangegeven dat zij eraan hecht dat de hinderreductie gepaard gaat met concrete en zichtbare maatregelen voor de omgeving, die ook aansluiten bij hoe de hinder door omwonenden wordt beleefd.

Volg de ontwikkelingen

Op deze website vind je dit uitvoeringsplan met hinderbeperkende maatregelen. Dit programma is continu in ontwikkeling, dat wil zeggen dat we maatregelen updaten en indien mogelijk nieuwe maatregelen toevoegen. Ook laten we zien welke acties we hebben ondernomen en welke resultaten we in het verleden hebben behaald om hinder te beperken. Meerdere maatregelen vragen om de inzet van diverse partijen en instanties, we zijn dan ook soms afhankelijk van hun medewerking maar rekenen waar nodig op hun ondersteuning. Via deze site kan je blijven volgen welke maatregelen, onderzoeken en initiatieven we in de komende jaren willen uitvoeren om de hinder te beperken. En we geven hier ook aan wanneer maatregelen onhaalbaar of onuitvoerbaar blijken te zijn. Zo weet je wat je van Schiphol en het vliegverkeer kunt verwachten.

1.000 reacties

We willen je niet alleen op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn, maar hebben je ook gevraagd naar je mening over de maatregelen die je hier ziet. Ons doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van wat je als buur van Schiphol van dit programma met maatregelen vindt. In ruim 6 maanden tijd hebben we zo’n duizend reacties ontvangen. De reacties zijn kritisch en opbouwend: veel buren, bestuurders en andere geïnteresseerden zijn blij met het initiatief en zien tegelijkertijd ruimte voor verbetering. Schiphol en LVNL gaan alle reacties doornemen om het plan verder aan te vullen en te verfijnen.

Definitief programma

Er wordt een rapport van bevindingen gemaakt door onafhankelijk onderzoeksbureau Partners + Pröpper. In een ‘nota van antwoord’ reageren we vervolgens op de ontvangen feedback en suggesties. Op basis hiervan wordt het plan verder verfijnd. Vervolgens gaan we het programma aanbieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. We blijven de maatregelen van dit programma onderzoeken en uitvoeren en waar mogelijk worden nieuwe maatregelen toegevoegd.