In gesprek

Om te toetsen wat omwonenden, bestuurders en andere belanghebbenden in de omgeving van Schiphol van de hinderbeperkende maatregelen vinden, zijn we met hen in gesprek gegaan. Van 12 maart tot en met 4 november 2020 kon je via een online vragenlijst op deze website je mening geven. Ook waren er eind september en begin oktober informatiesessies voor omwonenden, zowel op locaties in de regio als online. Daarnaast hebben we met ambtelijk adviseurs, bestuurders van gemeenten en provincies, gemeenteraden en overige maatschappelijke instanties gesproken.

Antwoorden op reacties

We hebben in 2020 de omgeving om meningen gevraagd over de hinderbeperkende maatregelen en ontvingen 1.000 reacties.

Dashboard

Bekijk hier de reacties van de 846 omwonenden die in 2020 de online vragenlijst over hinderbeperking hebben ingevuld.

Onafhankelijke analyse

Voor een onafhankelijke blik hebben wij onderzoeks- en adviesbureau Partners + Pröpper gevraagd de reacties uit de online vragenlijst te analyseren.

Huiskamergeluiden

Bekijk de opmerkingen uit de huiskamergesprekken die we hebben gevoerd in Leimuiden, Limmen, Amstelveen, Uithoorn en Badhoevedorp.

Meest gehoorde klachten

Hier lees je meer over de meest gehoorde klachten die we hebben ontvangen via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Verzoeken Regioforum

Het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft verzoeken voor maatregelen ingediend waarmee we de hinder kunnen beperken.

Houd mij op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de hinderbeperkende maatregelen? Meld je dan nu aan voor de updates. Je ontvangt dan maximaal 6 keer per jaar een mail van ons met de laatste ontwikkelingen.

Aanmelden updates