Overdag vliegen

Vliegtuigen volgen overdag bepaalde routes en trajecten om te stijgen vanaf de startbaan of te dalen naar de landingsbaan toe. Om hinder te beperken, is het belangrijk de vliegroutes en trajecten in de buurt van woonkernen te optimaliseren. Dat levert soms dilemma’s op, want wanneer je een vliegroute verlegt, verplaats je tevens de geluidshinder. Daarom willen we dat alleen doen als dit voor veel mensen een duidelijke verbetering betekent.

Voorspelbaar vliegverkeer

We hechten veel waarde aan het verbeteren van de voorspelbaarheid van het vliegverkeer. Als vliegtuigen op onverwachte plekken vliegen kan dat extra hinder veroorzaken. We proberen daar rekening mee te houden door bijvoorbeeld meer vaste vliegroutes toe te passen, waarbij we vliegtuigen zoveel mogelijk over dezelfde routes leiden. Zo vindt er minder verspreiding van het vliegverkeer plaats. Maar ook door vaste bochtstraaltechniek, hoger aanvliegen en gelijkmatig dalend naderen kan het vliegverkeer zowel overdag als ’s nachts meer voorspelbaar worden.

Hinderbeperkende maatregelen overdag

Deze maatregelen gaan over het optimaliseren van vliegroutes en procedures voor het starten en landen overdag. Om hinder te beperken kan het zijn dat vliegtuigen een langere route moeten vliegen. Dit kan tot gevolg hebben dat er meer brandstof verbruikt wordt en dat dit meer uitstoot veroorzaakt.