Geef je mening

We vinden het belangrijk om actief in gesprek te blijven via onder andere (huiskamer)gesprekken en bijeenkomsten met stakeholders. Vanwege de coronacrisis was dit het afgelopen jaar helaas minder mogelijk dan we hadden verwacht. Wel heeft dit opgeleverd dat we ook online steeds meer en beter het gesprek met de omgeving kunnen voeren. De ambitie is om minimaal eens per jaar bijeenkomsten te organiseren op locaties in de regio of online, om bestuurders en omwonenden bij te praten op de voortgang van het programma en met elkaar in gesprek te blijven over hinderbeperkende maatregelen. Wil je niks missen? Meld je aan voor onze e-mail updates of neem contact met ons op via minderhinder@schiphol.nl.

Vragenlijst

Via deze pagina was het vanaf 12 maart 2020 tot 4 november 2020 mogelijk om je mening te geven over de hinderbeperkende maatregelen die je op deze website ziet staan. Dat kon via een online vragenlijst en via informatiesessies. De vragenlijst is door 846 mensen ingevuld. Je vindt de resultaten hiervan in dit verslag. Ook heeft onderzoeks- en adviesbureau Partners + Pröpper en onafhankelijke analyse gemaakt.

Informatiesessies

Eind september/begin oktober 2020 vonden informatiesessies over de hinderbeperkende maatregelen plaats. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we de maatregelen toegelicht en zijn we hierover in gesprek gegaan met de aanwezigen. De input uit deze gesprekken is ook opgenomen in dit verslag. Bekijk hier de opname van de informatiesessie van 8 oktober 2020 terug:

Online informatiesessie – donderdag 8 oktober 2020

Betrokkenheid bij uitwerking maatregelen

Bij iedere maatregel op deze website zie je een tijdspad en de mate waarin we jou willen betrekken bij de uitwerking van deze maatregel. Dit gaat van informeren tot meebeslissen. Hieronder lichten we de vijf niveaus van betrokkenheid en invloed toe:

NiveausToelichting
InformerenWe houden je op de hoogte en informeren vertegenwoordigers uit de omgeving over de inhoud en het proces van de uitwerking van deze maatregel.
MeedenkenWe vragen vertegenwoordigers uit de omgeving om feedback te geven op concepten en voorstellen van de uitwerking van deze maatregel. De vertegenwoordigers krijgen terugkoppeling over hoe de inbreng verwerkt is.
AdviserenWe werken met vertegenwoordigers uit de omgeving samen om ervoor te zorgen dat we alle kanten van het verhaal goed begrijpen en overwegen bij de uitwerking van de maatregel. De vertegenwoordigers krijgen terugkoppeling over hoe hun inbreng verwerkt is en welke afwegingen we daarbij gemaakt hebben.
CoproducerenWe werken samen met vertegenwoordigers uit de omgeving aan de uitwerking van de maatregel. We ontwikkelen verschillende oplossingen en vertegenwoordigers denken mee over welke oplossingen de voorkeur krijgen.
MeebeslissenVertegenwoordigers uit de omgeving beslissen mee over de uitwerking van deze maatregel.