Baangebruik

De Polderbaan en de Kaagbaan leveren ten opzichte van de andere start- en landingsbanen relatief gezien minder geluidshinder op. Dit komt omdat in de omgeving van deze banen minder woningen staan. Daarom zijn dit de banen die we bij voorkeur (moeten) inzetten voor het vliegverkeer. Dit betekent niet dat er geen hinder voor de omwonenden van deze banen is. Alleen bij het gebruik van de andere banen op Schiphol – Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan – zijn er meer mensen die daar last van hebben.

Baancombinaties

Welke start- en landingsbanen in gebruik zijn, hangt af van de beschikbaarheid, de veiligheid, het zicht, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels en regels voor baangebruik. Er zijn vrijwel altijd minimaal twee banen in gebruik op Schiphol: één voor het vertrekkende verkeer en één voor het aankomende verkeer. Bij wind uit het noorden zijn dit bij voorkeur de Polderbaan voor vertrekkend vliegverkeer en de Kaagbaan als landingsbaan. En bij wind uit het zuiden is dit precies andersom.

Kaart banenstelsel Schiphol

Baangebruik tijdens piekmomenten

In piekuren overdag, wanneer er veel vliegtuigen starten of juist landen, wordt er een tweede start- of landingsbaan gebruikt. Bij wind uit het noorden is dit meestal de Zwanenburgbaan (starten) of de Aalsmeerbaan (landen). Als de wind naar het zuiden draait, draaien ook de start- en landingsbanen om. Het komt voor dat de startpiek en de landingspiek elkaar kort overlappen. In dat geval zijn er tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijkertijd in gebruik. Met een aantal maatregelen willen we zoveel mogelijk vliegtuigen laten vertrekken en landen op de banen die relatief gezien minder geluidshinder opleveren omdat er in de omgeving van deze banen minder mensen wonen.

Hinderbeperkende maatregelen baangebruik

We nemen maatregelen waardoor we de banen die per saldo minder hinder veroorzaken zoveel mogelijk gebruiken. Dit betekent wel dat wanneer we de Polderbaan en Kaagbaan efficiënter inzetten, er meer vliegtuigen van deze banen gebruik maken.

Alle maatregelen hier genoemd zijn erop gericht om onder allerlei omstandigheden de Polderbaan en Kaagbaan zoveel mogelijk voor het vliegverkeer in te zetten. Dan doen we met maatregelen:

– die het aantal vliegtuigen per uur op deze banen vergroten;
– die stimuleren dat we onder wisselende omstandigheden nog vaker en meer gebruik kunnen maken van de meest gunstige baancombinaties voor de omgeving;
– die stabiele verkeersstromen stimuleren waardoor het vliegverkeer meer voorspelbaar is en de voorkeursbanen efficiënter ingezet kunnen worden.

Lees meer over baangebruik op Schiphol op de website van LVNL.