Grondgeluid

Grondgeluid is het geluid dat vliegtuigen veroorzaken wanneer zij over de start-, landings- en taxibanen rijden. Vooral bij de start, wanneer de vliegtuigmotoren vaak op vol vermogen draaien, is het grondgeluid goed te horen. Het kenmerkt zich doordat het een laagfrequent-geluidkarakter heeft, net als bij lage bastonen. Daarbij verplaatst grondgeluid zich voornamelijk horizontaal, vanaf de achterkant van de vliegtuigmotoren.

Hoorbaar en voelbaar

Door de lage frequentie wordt het geluid van startende, gelande en taxiënde vliegtuigen nauwelijks gedempt door de atmosfeer. Hierdoor kan het tot op een aantal kilometers vanaf de start- of landingsbaan duidelijk hoorbaar en of voelbaar zijn. Zeker wanneer je recht of schuin in het verlengde van de baan woont of werkt. Uit onderzoeken is gebleken dat de weersinvloeden, zoals de windrichting en de omgevingstemperatuur, sterk van invloed zijn op grondgeluid.

Dichtbij startbaan

De hinder door grondgeluid is onder andere merkbaar in woonkernen die dicht bij de startbaan liggen, bijvoorbeeld Hoofddorp en Badhoevedorp. Dat komt doordat de noordoostkant van Hoofddorp schuin in het verlengde van de Polderbaan ligt en de zuidwestzijde van Badhoevedorp in het verlengde van zowel de Kaagbaan als de Aalsmeerbaan ligt.