’s Nachts vliegen

Nachtvluchten zijn alle vluchten die tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends plaatsvinden. Vliegtuigen die in deze nachtelijke uren opstijgen of landen op Schiphol kunnen de slaap van omwonenden verstoren en zorgen daarmee voor extra hinder. Schiphol en LVNL willen samen met de luchtvaartmaatschappijen de hinder veroorzaakt door nachtvluchten zoveel mogelijk verder beperken.

Baangebruik ’s nachts

In de nacht is er maar één startbaan en één landingsbaan in gebruik. Dit zijn meestal de Polderbaan en Kaagbaan. Naast deze banen mag ook de Zwanenburgbaan in en vanuit zuidelijke richting gebruikt worden. Starten vanaf de andere banen is ’s nachts niet toegestaan, daar moet een ontheffing voor worden verleend. De overheid kan bij grote onderhoudswerkzaamheden vrijstelling verlenen voor gebruik van de andere banen. Daarnaast kunnen veiligheidsomstandigheden het noodzakelijk maken hiervan af te wijken. Zo mag er ’s nachts op andere banen geland worden als de voorkeursbanen niet beschikbaar of bruikbaar zijn. De Schiphol-Oostbaan mag ’s nachts niet gebruikt worden.

Nachtprocedures

In de periode tussen 23:00 en 06:00 uur geldt het ‘nachtregime’. Er gelden dan andere vliegroutes en -procedures dan overdag. Om de hinder te beperken maken we gebruik van vaste naderingsroutes en gelijkmatig dalend naderen. In overleg met de Omgevingsraad Schiphol is afgesproken om het nachtregime flexibel in te laten gaan, afhankelijk van aanbod van verkeer. Dit betekent in de praktijk dat wanneer het mogelijk is, het nachtregime al om ca. 22.30 uur start en uiterlijk om ca. 06.30 uur stopt.

Hinderbeperkende maatregelen ’s nachts

Deze maatregelen gaan over het nachtelijk baangebruik, vliegroutes en procedures om hinder in de nacht te beperken: