Verzoeken vanuit het Regioforum

Het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft in 2019 12 verzoeken voor maatregelen ingediend waarmee we de hinder kunnen beperken. Bekijk hier deze verzoeken en onze bijbehorende maatregelen:

1. Bekijk technologische ontwikkelingen om hinder te beperken

In de maatregelen is de toepassing van nieuwe, innovatieve luchtverkeersleidingstechnieken opgenomen. Dit zijn systemen waarmee we piloten eerder instructie kunnen geven over hun snelheid. Of om vliegtuigen op tijd in te laten voegen in een vaste naderingsroute richting een landingsbaan. En om vliegtuigen op de juiste tijd achter elkaar te laten vliegen.

Bekijk maatregel Voorspelbaarheid vertrekkend vliegverkeer verbeteren
Bekijk maatregel Efficiënter afstand houden voor landende vliegtuigen
Bekijk maatregel Vaste naderingsroutes overdag
Bekijk maatregel Vaste naderingsroute Zwanenburgbaan noord ’s nachts
Bekijk maatregel Vaste naderingsroutes Buitenveldertbaan ’s nachts
Bekijk maatregel Vaste naderingsroutes Zwanenburgbaan zuid ‘s nachts
Bekijk maatregel Op tijd gebaseerd afstand houden bij landingen
Bekijk maatregel Naderend vliegverkeer buiten het Nederlands luchtruim managen

2. Verplicht NADP1 als startprocedure in de nacht

Bestuurders van het cluster IJmond-Alkmaar verzoeken om nader onderzoek te doen naar het verplichten van startprocedure NADP1 in de nacht. De bestuurders gaan ervan uit dat de gebruikte startprocedure NADP2 leidt tot een hoger geluidniveau. Dit verzoek is onderzocht maar niet gerealiseerd.

Bekijk de maatregel Wijzigen geluidsarme startprocedure NADP2 (niet gerealiseerd)

Wel nemen we enkele andere maatregelen als het gaat om ’s nachts starten:

Bekijk maatregel Beperken nachtelijke starts Kaagbaan in noordoostelijke richting bij baanonderhoud
Bekijk maatregel Geluidsarme nachtelijke startprocedure Zwanenburgbaan noord
Bekijk maatregel Beperken nachtelijke starts Zwanenburgbaan in zuidelijke richting bij kort baanonderhoud

3. Beperk het onderhoud aan het operationeel begeleidingssysteem ’s nachts

’s Nachts gelden er andere vliegroutes en -procedures dan overdag. Om de hinder te beperken maken we gebruik van vaste naderingsroutes en gelijkmatig dalend naderen. Het Regioforum verzoekt om het onderhoud aan het operationeel luchtverkeersleidingsysteem voor de nachtnaderingen meer planmatig en beperkter in te zetten. Hiermee kunnen we afwijking van de stillere nachtprocedures zoveel mogelijk voorkomen. Dit verzoek is onderzocht maar niet gerealiseerd.

Bekijk de maatregel Beperken nachtelijk onderhoud luchtverkeersleidingsysteem (niet gerealiseerd)

Wel nemen we enkele andere maatregelen als het gaat om ’s nachts landen:

Bekijk maatregel Hoger aanvliegen Polderbaan in de nacht
Bekijk maatregel De bocht bij Uitgeest
Bekijk maatregel Nachtelijke naderingsroute Polderbaan vanuit oostelijke richting
Bekijk maatregel Vaste naderingsroute Zwanenburgbaan noord ’s nachts
Bekijk maatregel Vaste naderingsroutes Buitenveldertbaan ‘s nacht
Bekijk maatregel Vaste naderingsroutes Zwanenburgbaan zuid ‘s nachts

4. Geen vliegtuigen gepland laten vertrekken tussen 23.00 uur en 4.30 uur

Het Regioforum verzoekt om geen gepland vertrekkend verkeer toe te staan tussen 23:00 (of 23:30) uur en 04:30 (of 5:00) uur. Dit verzoek is onderdeel van een onderzoek voor de Luchtvaartnota van het ministerie en niet opgenomen op deze website. Wel nemen we maatregelen om vertrekkende nachtvluchten zoveel mogelijk volgens geluidsarme procedures te laten starten.

Bekijk de maatregel Geluidsarme nachtelijke startprocedure Zwanenburgbaan noord
Bekijk de maatregel Gebruik geluidsarmere vliegprocedures in de nacht uitgebreid
Bekijk maatregel Beperken nachtelijke starts Kaagbaan in noordoostelijke richting bij baanonderhoud
Bekijk maatregel Beperken nachtelijke starts Zwanenburgbaan in zuidelijke richting bij kort baanonderhoud

5. Maak eerder gebruik van gelijkmatig dalend naderen in de avond

Het verzoek is om vliegtuigen al eerder dan 22:30 uur gelijkmatig dalend te laten naderen, bijvoorbeeld vanaf 20:30 ’s avonds. Dit verzoeken nemen we mee in ons bredere onderzoek naar hoger aanvliegen.

Bekijk maatregel Hoger aanvliegen overdag

6. Bekijk of het vliegverkeer hoger kan aanvliegen richting de Polderbaan

Het Regioforum verzoekt om vliegtuigen hoger aan te laten vliegen richting de Polderbaan, het vliegverkeer meer te verspreiden en deze naderingen vóór 23.00 uur te laten uitvoeren.

Bekijk maatregel Hoger aanvliegen Polderbaan in de nacht
Bekijk maatregel Hoger aanvliegen overdag

7. ’s Avonds en ’s nachts aanvliegen over zee

Om het aanvliegen boven land ’s avonds en ’s nachts zoveel mogelijk te voorkomen verzoekt het Regioforum om deze aanvliegroutes te verplaatsen naar zee. Dit verzoek is onderdeel van een onderzoek voor het programma Luchtruimherziening van de overheid.

8. Langer vastgestelde uitvliegroutes volgen

Het Regioforum verzoekt te onderzoeken of de hoogte waarop mag worden afgeweken van de vliegroute kan worden verhoogd, zodat de vastgestelde uitvliegroutes zoveel mogelijk worden gevolgd. Dit verzoek is onderdeel van een onderzoek voor het programma Luchtruimherziening van de overheid.

9. Onderzoek of de startprocedures in de nacht kunnen worden aangepast

Om in de nacht hinder door startende vliegtuigen te beperken, kan worden bekeken of de startprocedures in de nacht kunnen worden aangepast.

Bekijk maatregel Beperken nachtelijke starts Kaagbaan in noordoostelijke richting bij baanonderhoud
Bekijk maatregel Beperken nachtelijke starts Zwanenburgbaan in zuidelijke richting bij kort baanonderhoud
Bekijk maatregel Geluidsarme nachtelijke startprocedure Zwanenburgbaan noord

10. Verhoog de transitielevels zodat vliegtuigen hoger aanvliegen

Een bewonersdelegatie heeft in het Regioforum een voorstel gedaan om de transitielevels (de ondergrens qua vlieghoogte) te verhogen voor het aanvliegen van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Dit voorstel nemen we mee in ons onderzoek naar hoger aanvliegen.

Bekijk maatregel Hoger aanvliegen overdag

11. Bekijk of hoger aanvliegen mogelijk is met nieuwe technologieën

Het Regioforum stelt voor om te onderzoeken of er nieuwe technieken zijn waarmee hoger aanvliegen mogelijk is. Tevens verzoekt het Regioforum of er specifiek gekeken kan worden naar hoger aanvliegen in de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. Dit is onderdeel van ons onderzoek naar hoger aanvliegen overdag.

Bekijk maatregel Hoger aanvliegen overdag

12. Minimaliseer het starten vanaf opritten verder op de startbaan

Een bewonersdelegatie heeft in het Regioforum een verzoek ingediend om onderzoek te doen naar het minimaliseren van het gebruik van de opritten verder op de baan bij de start. Verwacht wordt dat dit leidt tot minder hinder en dat dit de vliegveiligheid bevordert. Dit verzoek is onderzocht maar niet gerealiseerd.

Bekijk maatregel Starten vanaf de kop Aalsmeerbaan (niet gerealiseerd)

Kijk voor meer informatie over het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol op omgevingsraadschiphol.nl.

Samen op weg naar minder hinder

Bekijk de kaart met maatregelen, onderzoeken en initiatieven waarmee we de hinder in de omgeving van Schiphol verder willen beperken.

Bekijk de maatregelen