Geef je mening

Via deze pagina was het vanaf 12 maart 2020 tot 4 november 2020 mogelijk om je mening te geven over de hinderbeperkende maatregelen die je op deze website ziet staan. Dat kon via een online vragenlijst en via informatiesessies. We zijn nu bezig alle reacties op het plan te verwerken. Vervolgens gaan we het definitieve programma aanbieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ondertussen blijven we werken aan het onderzoeken en uitwerken van deze en toekomstige aanvullende maatregelen.

Informatiesessies

Eind september/begin oktober hebben er informatiesessies over de hinderbeperkende maatregelen plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we de maatregelen toegelicht en zijn we hierover in gesprek gegaan met de aanwezigen. De sessies hebben plaatsgevonden op:

Bekijk hier de opname van de informatiesessie van 8 oktober 2020 terug:

Online informatiesessie – donderdag 8 oktober 2020

Betrokkenheid bij uitwerking maatregelen

Bij iedere maatregel op deze website zie je een tijdspad en de mate waarin we jou willen betrekken bij de uitwerking van deze maatregel. Dit gaat van informeren tot meebeslissen. Hieronder lichten we de vijf niveaus van betrokkenheid en invloed toe:

NiveausToelichting
InformerenWe houden je op de hoogte en informeren vertegenwoordigers uit de omgeving over de inhoud en het proces van de uitwerking van deze maatregel.
MeedenkenWe vragen vertegenwoordigers uit de omgeving om feedback te geven op concepten en voorstellen van de uitwerking van deze maatregel. De vertegenwoordigers krijgen terugkoppeling over hoe de inbreng verwerkt is.
AdviserenWe werken met vertegenwoordigers uit de omgeving samen om ervoor te zorgen dat we alle kanten van het verhaal goed begrijpen en overwegen bij de uitwerking van de maatregel. De vertegenwoordigers krijgen terugkoppeling over hoe hun inbreng verwerkt is en welke afwegingen we daarbij gemaakt hebben.
CoproducerenWe werken samen met vertegenwoordigers uit de omgeving aan de uitwerking van de maatregel. We ontwikkelen verschillende oplossingen en vertegenwoordigers denken mee over welke oplossingen de voorkeur krijgen.
MeebeslissenVertegenwoordigers uit de omgeving beslissen mee over de uitwerking van deze maatregel.