Dashboard

Dit dashboard is een weergave van de reacties van 846 respondenten die in de periode tussen maart en november 2020 via een online vragenlijst op deze website hun mening hebben gegeven over het programma hinderbeperking. Klik hieronder op het pijltje rechtsonder om het dashboard in volledig scherm te openen. Door op de tabs ( 1 <> 3 ) onderaan de pagina te klikken navigeer je tussen de pagina’s. Op elke pagina is linksboven een informatieknop te vinden met gebruiksinstructies. Klik op de pijl in de hoek rechtsonder om het dashboard in volledig scherm te openen.

Klik op de pijl in de hoek rechtsonder om het dashboard in volledig scherm te openen

Toelichting

Het dashboard bestaat uit 3 pagina’s:
1. Reacties op het huidige programma
2. Aanvullingen en verbetersuggesties voor het programma
3. Kenmerken van respondenten

In het dashboard zie je onder meer reacties van omwonenden op open vragen, zoals:
– Wat spreekt je het meest aan in het pakket aan maatregelen op minderhinderschiphol.nl?
– Heb je nog concrete verbetersuggesties voor het huidige pakket aan maatregelen?
Omdat respondenten zelf een antwoord konden intypen, kwamen in één antwoord soms meerdere maatregelen en thema’s aan bod. Waar mogelijk hebben we deze reacties opgeknipt zodat duidelijk is over welke thema’s of maatregelen de reactie gaat. De antwoorden op alle suggesties en vragen vind je in dit verslag. Ook is er een onafhankelijke analyse gemaakt van de reacties.